Studiegroep Oud Staveren

Belastingen na 1812

Dit is een nadere toegang op het tabblad financïën. Op deze pagina vindt u over het algemeen transcripties van belastingkohieren vanaf 1812 uit het stadsarchief van Stavoren dat zich bevindt in het depot van het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân te Workum. De eerste belastingkohieren zijn kopieën van registers die zich bevinden in Tresoar met verwijzing naar het betreffende toegangsnummer.

De personele omslag was aanvankelijk verplicht voor zowel de ingezetenen boven een bepaald vermogen als voor de hervormden. Er werd belasting geheven voor de armen. Vanaf 1832 werd het een algemene belasting over het vermogen en vanaf 1875 zelfs een hoofdelijke omslag. De omslagen zijn overgenomen tot 1892. Uit het begin van de 20ste eeuw dateert de lijst van de inkomstenbelasting over de jaren 1916 en 1917. In de lijsten staan bij de gezinshoofden het adres, het beroep en in die van 1916 ook de gezinsgrootte.

Omslagen

Evenredig verdeelde belasting voor alle inwoners

1812

Toegang 70-01-64

1813

Toegang 70-01-65

1814

Toegang 70-01-66 belastingweigeraars te Warns en Scharl

 

 

 

 

Omslagen

Omschrijving

1821

Wekelijkse omslag van de ingezetenen voor de hervormde armen

1822

idem

1825

idem

1830

idem

1831

idem

1832

Personele omslag over het relatief of betrekkelijke vermogen der ingezetenen

1835

idem

1839

idem

1840

idem

1841

idem

1842

idem

1843

idem

1844

idem

1845

idem

1846

idem

1847

idem

1848

idem

1849

idem

1850

idem

1875

Hoofdelijke omslag der ingezetenen

1884

idem

1886

idem

1888

idem

1892

idem

1916

inkomstenbelasting over 1916 en 1917

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren