Studiegroep Oud Staveren

Staverse familienamen vóór de invoering van de Burgerlijke stand.

Op deze pagina zijn de familienamen verzameld die in de diverse archieven voorkomen in Stavoren vóór de invoering van de Burgerlijkse Stand in Friesland. Hieruit blijkt dat, in tegenstelling van wat vaak verondersteld wordt en ondanks de beperkte omvang van de inwoners in Stavoren, al vroeg familienamen werden gebruikt. In ieder geval in de officiële documenten.

Achter enkele namen vindt u een verwijzing naar de bron of soms een complete genealogie. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld en is daardoor doorlopend in bewerking (laatst bijgewerkt: oktober 2015)

Acronius

Cuperus

Hennenberg, van

Lam

Saagmans

Tresling

Andringa

Cuyper

 

Lijnslager

Schaep

Trip

Appel

Daversman

Heinsius

 

Schellinger

Tromp

Baanker

Domna

Heysius

Loijter

Schellingwou

Tuininga

Backer

Dompsma

Hellendoorn

Lootsma

Schermer

Veer, van der

Balck

Doornbos

Heimenberg, van

Meynema

Schevola

Velsen, van

Benting

Dronrijp

Heineman

Molenaar

Schilsma

Venema

Bigot

Dublinga

Hempenius

Mor

Schram

Verheul

Binckes

Eikama

Heymans

Munnickx

Schuak

Visser

Bleeker

Esveld

Hilckema

Muselaar

Schultze

Vos, de

Bois, du

Eppinga

Hilverda

Noorstra

Sennip

Vrij, de

Booij, de

Eupen, van

Hollander

Ockes

Sevenaar

Vries, de

Bootsma

Faber

Holwida

Oding

Sickema

Waay, de

Bosma

Falkena

Holst

Oosterbaan

Siegersma

Warnensius

Bodt

Fennema

Hopper

Oudewagen

Sierda

Werf, van der

 

Ferwerda

 

 

 

 

Broeksma

Finselaar

Houma

Poortier

Sinderen, van

Westerbaan

 

Gabini

Insma

Portz

Sippama, van

Wiarda

Broersma

Geldorpius

 

Posma

Slink

Wierdsma

Brouwer 1

Godfried

Jager, de

Postma

Sloot, van der

Wyckel van

Brouwer 2

Gorter

Jonckhart

Prins

Sluis, van der

Wijma

Butter

Gras

Jong, de

Provana

Smits

Yntema

Burgh, van der

 

Juchem, van

Putmans

Staveren, van (1)

Ypperda

Bijlsma

Haarsma

Juckema

Pijpardes

Staveren, van (2)

Ysbrandi

 

Hachtingius

 

Raan

Staveren, van (3)

IJslander

Caagman

Hagendoorn

Jongestall

Raarda

Staveren, van (4)

 

Claver

Haise, de la

Jonckhart

Raspi

Staveren, van (5)

 

Cock

Hania

Jonkman

Rolwagen

Staveren, van (6)

 

Coehoorn

Hancock

Keetman

Rooclif

 

 

Coopmans

Halterberg

Keimpema

Rooda

Stornebrink

 

Corff

Harksma

Klein

Roos

Swaluwe

 

Coiker

Hattina

Kleinopting

Roovries

Swering

 

Coycker

Hause, van

Koehoorn

Rosijn

Taan

 

Cramer

Haytema

Koiker

Ruerda

Tenckinck

 

Croese

Hennema

Koolker

Ruiter, de

Touwslager

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren