Studiegroep Oud Staveren

Dit is een nadere toegang op het tabblad financïën. Op deze pagina vindt u over het algemeen transcripties van belastingkohieren vanaf 1812 uit het stadsarchief van Stavoren dat zich bevindt in het depot van het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân te Workum. De eerste belastingkohieren zijn kopieën van registers die zich bevinden in Tresoar met verwijzing naar het betreffende toegangsnummer.

De personele omslag was aanvankelijk verplicht voor zowel de ingezetenen boven een bepaald vermogen als voor de hervormden. Er werd belasting geheven voor de armen. Vanaf 1832 werd het een algemene belasting over het vermogen en vanaf 1875 zelfs een hoofdelijke omslag. De omslagen zijn overgenomen tot 1892. Uit het begin van de 20ste eeuw dateert de lijst van de inkomstenbelasting over de jaren 1916 en 1917. In de lijsten staan bij de gezinshoofden het adres, het beroep en in die van 1916 ook de gezinsgrootte.

Omslagen

Evenredig verdeelde belasting voor alle inwoners

Omslagen

Omschrijving

Wekelijkse omslag van de ingezetenen voor de hervormde armen

idem

idem

idem

idem

Personele omslag over het relatief of betrekkelijke vermogen der ingezetenen

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Hoofdelijke omslag der ingezetenen

idem

idem

idem

idem

inkomstenbelasting over 1916 en 1917

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

Belastingen na 1812