Studiegroep Oud Staveren

Bewoners

Op deze pagina vindt u diverse bronbewerkingen, een reconstructie van de samenstelling van de bevolking in de vier staddelen, kopieën van lidmatenlijsten, transcripties en bewerkingen van belastingkohieren, bevolkingsregisters enz.

De onderwerpen zijn soms opgenomen in grote bestanden. Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt.

Beroepen uit diverse bronnen

Namen met vermelding van beroepen en vindplaatsen

Belastingplichtigen brandspuit 1820

Lijst namen en aanslag OAS (blz. 11-12)

Belastingplichtigen 10% huurwaarde 1820

Lijst namen en aanslag OAS (blz. 10)

Bevolking 1829

Bevolkingsregister 1829 OAS (blz. 1-8)

Bevolking 1811

Inwoners, godsdienst enz. toegang 70-01, inv.nr. 56 (blz. 1-10)

Bevolking 1809

Inwoners met beroepen en adres, OAS, inv. 538 (blz. 1-7)

Bevolking 1588

Specificatie provisie Staten van Friesland, toegang 5, inv.nr. 300 (blz. 1-7)

Bevolking 1578

Personele impositie per kwartier, toegang 3, inv.nr. 1580 (transcriptie) (blz. 1-6)

Bevolking 3-2-1552 Monstercedul

Bewoners met wapenuitrusting, toegang 70-01 (blz. 1-24)

Bevolking 3-2-1552 Monstercedul

Transcriptie monstercedul uit 3-2-1552 (blz. 1-13)

Burgerrecht 1766

Reglement burgerrecht uit 1766 (blz. 1)

Familienamen Staveren vóór 1811

Alfabetische lijst van familienamen uit diverse bronnen verzameld met nadere informatie.

Hervormde lidmaten en attestaties

Chronologische lijst, kopie van orgineel register 1681-1692 (blz. 1-18)

Lijst van huizen en gebouwen in 1818

Slechts enkele namen, alleen adressen en aantallen, toegang 70-01, inv. nr. 175 (blz. 1-2)

Maatschappij van Weldadigheid

Tragedie in een Staverse familie (blz. 1-2)

Naamsaanneming Staveren 1811

Alfabetische volgorde (OAS) (blz. 1-3)

Notariaat Noord-Holland

Namen en data uit acten voor 1811 (Noord-Hollands Archief) (blz. 1-2)

Quotisatie Staveren 1749

Inwoners en belastingaanslag (alfabetisch) (blz. 1-8)

Quotisatie Staveren 1749

Inwoners en belastingaanslag (drukwerk) (blz. 1-5)

Testamenten voor 1669

Uitreksel DDD-1 Hof v Friesland, toegang 14, inv.nr. 16770 (blz. 1)

Studenten uit Staveren, ca 1380-1650

Extract onderzoek naar studenten in Europse Universtiteiten door Samme Zijlstra

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren