Studiegroep Oud Staveren

Openbare werken, functies, havens enz.

Op deze pagina vindt u teksten over openbare werken, zoals havenwerken, straataanleg, benoemingen van openbare functies, de instructies waar ze zich aan moesten houden enz. Veel van deze bronnen zijn niet meer in de studiezaal van Tresoar in Leeuwarden te raadplegen vanwege de gehavende toestand waarin de originelen zich bevinden.

Namen, functies en datum benoeming, selectie uit het Nationaal Archief (blz. 1)

Reglement 1753 en namen uit resolutieboeken (blz. 1)

Begrafenissen, reglement doodgraver, tarieven enz. (blz. 2-3)

Namen en reglement 1765-1769  uit resolutieboeken (blz. 1)

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-6)

Overzicht landwerken begin 18e eeuw, inv. 183 OAS (blz. 1)

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-2)

Namen en reglement burgerwacht 1728-1730 uit de resolutieboeken (blz. 1-3)

Namen 1728-1764 uit de resolutieboeken (1-2)

Over de stadspoorten, -wallen en het Blokhuis

Verzamelde gegevens over de oprichting, veranderingen en afbraak


Stadsvroedvrouwen in Staveren

Verzamelde gegevens uit diverse bronnen


Waterhuishouding in Staveren

Over zeeweringen, grachten, sluizen, waterpoorten


De aschmannen van Staveren

De werkzaamheden en namen van asch- of vuilnismannen


Diverse gegevens uit resolutieboeken 1613-1797 (blz. 1-5)

Diverse gegevens uit de resolutieboeken 1626-1727 (blz. 1-4)

o.a. schilderij Eade Lutzens 1783 (blz. 1-3)

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-4)

Toegang 05, inv. nr. 3029 en 3080 (transcriptie) (blz. 1-2)

Toegang 70-01, inv. nr. 5 (blz. 1-2)

Toegang 70-01, inv. nr. 52 (blz. 3-4)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 1 (blz. 1-7)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 10 (blz. 33-36)

Toegang 70-01, inv. nr. 52 , nr. 12 (blz. 37-38)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 13 (transcriptie) (blz. 1)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 2 (blz. 8-14)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 3 (blz. 3-16)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 4 (nr. 5 ontbreekt) (blz. 23-25)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 6 (blz. 26-27)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 8 (blz. 5-6)

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 9 (blz. 28-32)

Toegang 70-01, inv. nr. 180 (transcriptie) (blz. 1)

Toegang 70-1, inv. nr. 181 (blz. 1)

Toegang 70-01, inv. nr. 182 (transcriptie) (blz. 1-4)

Instructie brandmeester 1765 (blz. 1-6)

Oppasser en stoker vuurtoren, namen uit 1758 en 1765 (blz. 1)

Opstel stadsportier (blz. 1)

Instructie stadsroeper (blz. 1-2)

Capitein turfdragers en turfmeesters (blz. 7-16)

Zout-, kool- en zaadmeter (blz. 17-19)

Hooimeter (blz. 20-21)

Stadsbulleman, keurmeester van vlees (blz. 22-25)

Stadsvroedvrouw (blz. 26-27)

Bestekken en aanbestedingen haven- en landswerken 1690, 1768 (blz. 18)

Haven-, stadswerken, kerk, vismarkt enz  transcriptie 1613-1797 (blz. 12-17)

Landschapswerken 1700-1712 (blz. 18)

Staten van Friesland, processen (uitreksels 1737-1802)

Reglement en tarieven veerschippers 1633-1750 (blz. 7)

Toegang 70-01-189 (transcriptie) (blz. 1)

Toegang 70-01-198 (blz. 1-3)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren