Studiegroep Oud Staveren

Bestuur en rechtspraak

Op deze pagina vindt u onder andere lijsten van magistraatsleden, de eed die bestuurleden moesten afleggen, een uitreksel van processen voor het Hof van Friesland. Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met de betreffende paginanummers.

Burgemeesters van Staveren

Namenlijst met diensttijd 1811-1984 (blz. 1)

Burgemeesters van Staveren

Namenlijst met diensttijd en vermelding 1535-1811 (blz.1-8)

Strafzaken in Staveren

Transcripties uit de Criminele Sententies (18e eeuw) (blz. 1-4)

Stadsrecht Staveren

Overgenomen, bewerking (blz. 1-30)

Criminele sententies Hof van Friesland

Toelichting over dit onderwerp (blz. 1)

Benoeming en eed burgemeesters en vroedschap

Inleiding en fragmenten toegang 70-01-50 (blz. 1-5)

Franse tijd en oprichting burgerwacht

Inleiding met namen uit de resolutieboeken 1782-1796 (blz. 1-3)

Burgemeestersbenoemingen

Transcriptie toegang 70-01-50 (blz. 1-2)

Crimineel Klachtboek 1533

Extract Staveren gem. archief Leiden (blz.1 )

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren