Studiegroep Oud Staveren

Notarieel 19e eeuw

Op deze pagina bevinden zich diverse bestanden uit het notarieel. De protocollen van de notarissen die Stavoren in het begin de 19e eeuw als hun werkgebied hadden zijn stuk voor stuk doorgenomen. Naast samenvattingen en transcripties zijn ook kopie├źn in de bestanden opgenomen. Het onderwerp kan gevonden worden door in het geopende bestand de betreffende bladzijde op te zoeken.

Samenvatting akte nr. 22 (blz. 1)

Zathe van Siedzes 1845; Stadhuis 1824; Huis bij de Koebrug (blz.1)

Inventaris met huurders Zeike Lolkes en Roelof Ypes, toegang 26, inv.nr. 72017, fol.104 (vanaf blz. 5-9)

Not. Albarda 1809-1813, (uitreksels), toegang 26, inv.nr. 126001 (blz. 1-8)

Not. Albarda, toegang 26, inv.nr. 126001 (blz. 1-5)

Not. Albarda 1811 en 1812, toegang 26, inv.nr. 126001, fol.6 (blz. 1-10)

Not. Albarda 1816-1818 (uitreksels), toegang 26, inv.nr. 126003 (blz. 1-5)

Verhuringen Noordermeer (uitreksels), toegang 26 (blz. 1-3)

Verkoopacte, toegang 26, inv.nr. 120103 fol. 185 (blz. 1-4)

Nots. Haagsma en Keuchenius (uitreksels), toegang 26, inv.nr. 120103, 72017 (blz. 1-5)

Not. Keuchenius 1819-1838 (uitreksels), toegang 26, inv.nr. 72019 (blz. 1-10)

Not. keuchenius, toegang 26, inv. nr. 72017 (acte ingehouden) (blz. 1-8)

Not. Keuchenius, verkoop huisjes nrs 115-117 aan de haven en nrs. 10, 74 en 75 aan de Delft (blz. 1-6)

Namen en verwijzingen naar acten, toegang 35-03, inv.nr. 2061-2064 (blz. 1-6)

Not. Arend A. Postema (uitreksel), toegang 35-03, inv.nr. 2061-2064 (blz. 1)

Diverse aan- en verkopen 1866-1886 (blz. 1-2)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren