Studiegroep Oud Staveren

Dit is een nadere toegang op het tabblad financïën. Op deze pagina vindt u over het algemeen transcripties van belastingkohieren die zich bevinden in Tresoar, toegang 70-01, het oud-archief van Stavoren en toegang 8, Gewestelijke bestuursinstellingen, inv. 573.

Door het volgen van de perceelnummers over de jaren is het mogelijk familieverbanden te ontdekken.

De kohieren kunnen dienen ter ondersteuning van de actes in de verkoop- en proclamatieboeken.

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

Belastingen voor 1812