Studiegroep Oud Staveren

Provinciaal bestuur

De map Provinciale Rechtelijke archieven bevat het inventaris van Toegang 16 met enkele uitreksels van inventarissen.

Samenvatting en uitreksels uit inventarissen (blz. 1-16)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren