Studiegroep Oud Staveren

Resolutieboeken stadsbestuur 17e en 18e eeuw

De oudst bewaarde resolutieboeken van het stadsbestuur dateren uit  1610. De boeken zijn soms zwaar beschadigd en daardoor slecht te lezen. Een groot deel van de resoluties zijn gekopieerd maar er zijn ook transcripties en samenvattingen gemaakt.

Resoluties Staten Generaal 17e eeuw

Samenvatting van de acten (blz. 1-3)

Resolutieboek 1610-1655 Toegang 70-01, inv. Nr. 15

Transcripties van de acten 1610-1655 (blz. 1-79)

Resolutieboek 1697-1729 Toegang 70-01, inv. Nr. 18 

Transcripties en diverse uitreksels (blz. 1-8)

Resolutieboek 1670-1759 Toegang 70-01, inv. Nr. 18 

Transcripties van enkele acten (blz. 1-5)

Resolutieboek 1705-1808 Toegang 70-01, inv. Nrs. 19 en 20 

Diverse onderwerpen samengevat over de jaren 1705-1808 (blz. 1-38)

Resolutieboek 1796-1802 Toegang 70-01, inv. Nr. 21 

Transcripties 1796-1802 (blz. 1-10)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren