Studiegroep Oud Staveren

Beroepen

Op deze pagina vindt u diverse beroepen met verwijzingen naar aktes zoals proclamatieboeken, weesboeken, een uitreksel van personen en beroepen die voorkomen in de oude gildeboeken die niet meer in de studiezaal van Tresoar in Leeuwarden zijn te raadplegen en namen en beroepen die voorkomen in de oudste resolutieboeken.

Veerschippers in Staveren

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren