Studiegroep Oud Staveren

Welkom bij de Studiegroep Oud Staveren

De studiegroep Oud Staveren is ontstaan rond 1990 en heeft zich ten doel gesteld de onbekende geschiedenis van de oude stad Stavoren te ontrafelen en aan belangstellenden zichtbaar te maken.

Deze website is bedoeld voor sneupers naar Stavoren en Staverse families. De site bevat onder andere unieke gegevens die, vanwege de kwetsbaarheid, niet meer in de studiezalen van de archieven zijn te raadplegen.

Opmerkingen en reacties kunnen verzonden worden naar:

 studiegroep.oudstaveren@upcmail.nl 

U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Aktueel!

Deelnemers:

Goitsen Eenling (†), Joop Steensma, Jaap Lootsma, Durk Strikwerda en Rob Boom

Bijgewerkt november 2020