Studiegroep Oud Staveren

Nedergerecht Stavoren

Weeskamerboeken (toegang 13)

Fragmenten uit de inventarissen tussen 1634 en 1742 met genealogische schema's  (blz. 1-33)

Verzameling gegevens noorder korenmolen

Krantenbericht, corresp. Veenkoloniaal Museum (blz. 14-16)

Toegang 26, inv. Nr. 72012, Notariaat

Keuchenius, verkoop korenmolen 1821 (blz. 16-17)

Herbergen, verhuring 't Vergulden Hoofd 1703

Kopie van het besluit (blz. 18-20) (zie ook bij Varia)

Herbergen, verhuring 't Vergulden Hoofd 1718

Kopie van het besluit (blz. 21) (zie ook bij Varia)

http://nedergerecht-13-36-33.oudstaveren.nl/#!home

Proclamatieboek 1626-1647 (chronologisch gefotografeerd, fol. 1-227)

Toegang 13-13, inv. Nrs. 4, 5 Sententies 1766-1806

Uitreksels en fragmenten (blz. 1-3)

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 diverse proclamaties

Koopacten Jan Pieters, Jelle Jans, Roelof Ypes (blz. 1-5)

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804

Stavoren fol. 181-232 (blz. 1-12)

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804

Uitreksel aktes over de Staverse Meren (blz. 1)

Toegang 13-36, inv. Nr. 65 Gaasterland, proclamaties 

Balk 1806-1810 (fiches 120 en 121) (blz. 1-12)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren