Studiegroep Oud Staveren

Onderwijs, scholen, onderwijzers, leerlingen

Op deze pagina zijn diverse teksten en uitreksels over scholen, schoolmeesters enz. te vinden. Achter de toelichting vinden we een verwijzing naar de bestreffende bladzijden.

Organist, schoolmeester, samenvatting levensloop (blz. 1-2)

Krantenartikelen nrs. 1 t/m 6 over vroegere schooltoestanden (blz. 1-6)

OAS Toegang 70-01, inv. nr. 228 (blz. 1-8)

Not. Keuchenius, toegang 26, inv. nr. 72012 (blz. 8-16)

Onderwijs 1843, OAS (blz. 8-11)

Uitreksels uit notulenboeken 1804-1834 (blz. 1-2)

Opstel over de latijnse school in Staveren (blz. 1-7)

Onderwijs met namen uit resolutieboeken 1728-1796 (blz. 1-2)

Uitreksels uit de verslagen van 1835-1848 (blz. 3-5)

Samenvatting, toegang 34-01, onderwijs (blz. 1-6)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren