Studiegroep Oud Staveren

Uitgaven van de Studiegroep Oud Staveren

Uit de Historie van de Staverse Meren


De studiegroep werkt aan een naslagwerk over de vorming en de drooglegging van de Staverse Noorder- en Zuidermeer. Hierin worden de eerste grondeige-naren en gebruikers van de nieuwe polder, de veranderingen in het landschap gedurende de laatste eeuwen en nog veel meer behandeld. Uiteraard wordt het boek ruim voorzien van kaarten en andere afbeeldingen. Het boek sluit af met een namenindex. Naar verwachting verschijnt het boek rond de maand mei van 2021. Er zal met een intekenlijst gewerkt worden.Hoewel de kosten nog niet bekend zijn kunnen eventuele belangstellienden ons alvast een mailtje sturen. Nader bericht volgt.  studiegroep.oudstaveren@upcmail.nlDen manhaften capiteijn Hendrick Adriaensz uit Staveren


NB: de eerste oplage is uitverkocht. Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe serie incl.  aanvullingen en correcties gedrukt (v.a. 10 bestellingen).


Het boekje telt 61 bladzijden in het formaat 21 x 21 cm, heeft een stevige ge-vouwen kaft en is geniet.

Het boek is een uitgave van de studiegroep.

De kosten zijn afhankelijk van de actuele drukkerstarieven.

Ter indicatie: de eerste oplage uit 2018 kostte € 12,30 incl. verzendkosten.

 

De beschreven persoon  is een schipper of koopvaarder die tijdens  de periode van de  legendarische zeeoorlogen met Engeland in dienst trad van de Admiraliteit van Amsterdam. Hij   maakte deel uit van de vloot van Michiel de Ruyter en daardoor kreeg  zijn leven een bijzondere wending.  Hij werd begraven in de oude Nicolaaskerk en zijn gebeeldhouwde grafsteen staat nu in de hal  van de huidige hervormde  kerk te Staveren. Zijn nageslacht gebruikte de familienaam Korf of Corf. In het boekje worden onder meer fragmenten van  zijn leven als schipper en kapitein onder de Ruyter, zijn afkomst en nakomelingen beschreven.


Stavoren 1740-1840, een verdwijnend silhouet?


Dit boek telt 224 bladzijden in A 4 formaat en is gebonden in een fraaie harde kaft. Het is voorzien van een uitgebreid register op achternamen en voor-namen en een gedetailleerde bronvermelding.

De studiegroep heeft dit boek in 2005 in eigen beheer uitgegeven met behulp van een bijdrage van de Stichting Recreatiebelangen Stavoren. De laatste exemplaren kosten € 15,00 inclusief verzendkosten.


Het boek geeft weer hoe Stavoren in deze periode veranderde. De schrijvers hebben de bewoners en hun huizen in deze periode gevolgd.en de veranderingen weergegeven aan de hand van situatietekeningen. Namen van oude straten en steegjes, de stadspoorten en andere verdedigingswerken en de zuiderhaven die in de 18e eeuw voorkwamen, maar nu zijn verdwenen, zijn in de tekst en op deze kaartjes terug te vinden. Bij ieder huis staan alle eigenaars en bewoners in deze periode en voor zover van belang een nauwkeurige plaatsaanduiding uit een verkoopakte of een andere bron. Behalve de namen van de bewoners zijn waar mogelijk ook hun beroepen, familierelaties en veel andere wetenswaardigheden vermeld. Verder is het boek aangekleed met oude foto’s en prentbriefkaarten uit het begin van de 20e eeuw, die verwijzen naar de oude situatie. Deze oude plaatjes zijn meestal nog goed te herkennen en kunnen dienen als gids voor een wandeling door het tegenwoordige Stavoren. Een boek voor iedereen die geïnteresseerd in de geschiedenis van Stavoren, of wiens familie uit deze stad afkomstig is.


U kunt een boek bestellen door  een email met uw adres te sturen naar:

studiegroep.oudstaveren@upcmail.nl.

U ontvangt dan nader bericht over de bestelling en het overmaken van de kosten.       
Andere aanbevolen literatuur

Staveren, o Staveren, een geschiedenis van Stavoren, uitgegeven door  de Commissie voor het Staverse boek, ISBN 90-74628-16-8.

De Lootsma's van zeylemaker tot boer, door Jaap Lootsma, 2009, ISBN 978-90-9024009-1.

Genealogysk Jierboek 2011: bijdrage over de grafzerken van de Nicolaaskerk, door Jan de Vries.

Staveren, hoofdstad van de Friese kusten, door B.L. Boarnstra en D. Huizinga, 2011.

Genealogysk Jierboek 2014: parenteel Bencke Jacobs en Otte Jacobs Hinnema,  door Jan de Vries.

Genealogysk Jierboek 2015:   de nakomelingen van Reinier Allerts eigenerfde en volmacht te Koudum,  overl. begin 1600, door Jan de Vries.

Scheepsbouw in Stavoren 1846-1920, door Dirk Huizinga, Drachten 2010.

Staverse Jollen, door Dirk Huizinga, Drachten 2014.

Verzwegen zeeheld, Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld, door Jan de Vries, Leeuwarden 2018.

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren