Studiegroep Oud Staveren

Inhoud van deze website

Bestuur en rechtspraak

Informatie over de stadsregering


Bewoners

Lijsten van bewoners, beroepen  en adressen


Financiƫn en steun

Belastingregisters, armengeld, stadsrekeningen


Gewestelijke besturen

Krijgsmacht, havenwerken, belastingen


Handel en verkeer

Gildeboeken, scheepvaart


Hof van Friesland

Transcripties van testamenten en samenvatting van strafzaken


Inhoud Oud Archief Stavoren, toegang 70-01

Toelichting op de inventarissen


Inleiding en gebruik van deze index

Over het ontstaan en gebruik van deze index


Kadaster

Kaarten, aanwijzende tafel 1826


Kerken, predikanten, kerkbestuur enz.

Aanstelling predikanten, kerkeraad, kerkgeschiedenis


Kronieken

Gepubliceerde artikelen


Links

Koppelingen met andere websites


Nedergerecht Stavoren

Proclamatieboeken, etc. uitreksels


Notarieel 19e eeuw

Uitreksels diverse akten notarieel en hypotheekbewaarder


Notulenboeken stadsbestuur 19e eeuw

Uitreksels


Onderwijs

Scholieren, onderwijzers, scholen


Openbare gebouwen, stadhuis, kerktoren, weeshuis enz.

Huur, aan- en verkoop, sloop en renovatie


Openbare werken, functies enz.

Haven- land- en stadswerken, beroepen, pacht


Provinciaal gerecht

Uitreksels 19e eeuw


Spoorwegen

Aanleg spoorhaven, spoorlijn, aankoop gronden


Staverse meren

Rekeningenboek, landen, ingelanden, veldnamen


Resolutieboeken stadsbestuur 17e en 18e eeuw

Orginele teksten, transcripties en uitreksels


Uitgaven en links naar andere sites

Publicaties


Varia

Krantenknipsels, literatuur, afbeeldingen enz.


Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden: Studiegroep Oud Staveren