Studiegroep Oud Staveren

Varia

Op deze pagina vindt u diverse bronnen uit kranten, kopie├źn van oude charters en oorkonden, losse artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De onderwerpen zijn opgenomen in enkele grote bestanden. Het onderwerp dat u zoekt kunt u vinden door het geopende bestand door te bladeren tot het genoemde paginanummer.

Hansisches Urkundebuch 14e en 15e eeuw 

Fragmenten met verwijzingen naar Staveren (blz. 1-9)

Charters Schwartzenberg

Charterboek I pag 71 en 123 (Latijn met transcriptie) (blz. 6-9)

Charters Schwartzenberg

Charterboek II-IV, div samenvattingen 1531-1589 (blz. 10-17)

W.T. Beetstra

Transcripties, koekslingeren en andere onderwerpen (blz. 60-61)

Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek

Staverse meren en stadsbeschrijving 19e eeuw (blz. 1-6)

Archeologie

Krantenartikel over Staverse boomstamkano (blz. 40-41)

Rijksdienst bodemonderzoek 1962

Uitreksel artikel (blz. 14-25)

Archeologie Blokhuis

Diverse krantenartikelen over het archeologische onderzoek (blz. 1-5)

Topografische kaart 1848 fragment

Waterdieptes Zuiderzee 1848 (blz. 67-69)

Zuidooster kwartier, wijk A situatie 18e eeuw

Kaart met verwijzing naar nummers speciekohieren (blz. 77-78)

Recht van Stavoren

Historisch artikel in Leeuwarder Courant 9-5-1964 (blz. 1-2)

Franse revolutie

Artikel over patriot Van Beijma (blz. 1-4)

Stauerse Vrou 

Middeleeuws portret (met brief Ned. Openluchtmuseum 1981) (blz. 1-2)

Stauerse Vrou

Toelichting op krantenartikel (Ned. Openluchtmuseum) (blz. 1-2)

Izaak Blaauw, situatie straten en gebouwen 17e eeuw 

Kaart met verwijzing naar nummers speciekohieren (blz. 76)

Karel de Grote

Diverse artikelen door Jan Post (blz. 11-13)

J.T. Beetstra,Tussen Flie en Lauwers 

Krantenartikelen Leeuwarder Courant 1828-1829 (blz. 1-31)

Krantenartikelen Leeuwarder en  Balkster Courant

Diverse onderwerpen, o.a. stadsgezicht 1669 (blz. 5-7)

Krantenbericht Okje Venema

Overspel 1809-1810 (blz. 58)

Statistieken 18e eeuw

Diverse overzichten, inwoners, godsdiensten, beroepen, scheepvaart enz.

Militaire huwelijken in Staveren

Overzicht periode 1648 - 1811 (blz. 93-96)

Stadsherbergen 17e en 18e eeuw

Overzicht van de herbergen in de stad (blz. 1-8)

Patriotten

Patriotten in Friesland (blz. 1-2)

Staveren als Hanzestad

Stavoren voor 1500 (uitgewerkt) (blz. 1-8)

Zegels van Staveren 1369

Afbeeldingen en toelichting

De invasie van Friesland in 1345

Hollandse voorbereidingen voor de bezetting van Friesland

Stavoren als handelsstad voor 1500

Stavoren voor 1500 (geschreven) (blz. 1-10)

Duitse tekst uit 1524 (transcriptie, zwak)

Bibliotheek van Friesland (herkomst onbekend) (blz. 32-35)

Duitse tekst uit 1524 (kopie en transcriptie)

Bibliotheek van Friesland  (blz. 1-4)

Statuten, ordonantien van Friesland 1716

Fragment drukwerk (met toelichting van het Rijksarchief) (blz. 1-5)

Oorkondeboek Grafelijke Tol Staveren 15e eeuw

Kopie en transcriptie, Staatsarchief Hamburg (blz. 1-3)

De noodlanding van de Halifax "LL 294" op 15 oktober 1944

Bewerking (blz. 22 t/m 41 en 50 t/m 52) met o.a. opengewerkte tekening en commentaar.

Sudermuda

Artikel uir: 't Stavers Krantsie april 2010, door Binne L. Boarnstra

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:                

Studiegroep Oud Staveren