Studiegroep Oud Staveren

75 jaar bootdienst Enkhuizen-Stavoren

Artikel uit: Spoor- en tramwegen 1960 (blz. 11-14)

Geschiedenis en dienstregeling

Artikel uit: Spoornieuw 1973 (blz. 15-17)

Kaart spoorhaven

Havenuitbreiding stationsgebied (blz. 107-108)

Krantenartikelen Spoorwegen

100 jaar Sneek-Stavoren Sneeker Nieuwsblad 5-11-1985 (blz. 4-5)

Krantenartikelen Veerdienst

100 jaar Enkhuizen-Stavoren Sneeker Nieuwsblad 3-7-1986 (blz. 6-7)

Artikel Op de Rails 1979-12

Op de rails (blz. 18-19)

Krantenartikelen

100 jaar Sneek-Stavoren Balkster Courant 7-11-1985 (blz. 8-10)

Krantenartikelen 2008

Herbouw spoorloods (blz. )

Krantenartikelen 2008

Herstart toeristische stoomtrein (blz. 1)

Leeuwarden-Stavoren 01

Afschrift brief comité Wouda 16-4-1862 (blz. 1-3)

Leeuwarden-Stavoren 02

Request concessie comité Wouda 17-6-1863 (blz. 4-6)

Leeuwarden-Stavoren 03

Extract resolutieboek raad Stavoren 30-9-1864 (blz. 7-8)

Leeuwarden-Stavoren 04

Extract resolutieboek GS Friesland 10-10-1864 (blz. 9-10)

Leeuwarden-Stavoren 05

Extract resolutieboek Staten Friesland 9-11-1864 (blz. 11-14)

Leeuwarden-Stavoren 11

Verslag comité Wouda 15-6-1872

Leeuwarden-Stavoren 06

Extract resolutieboek Staten Friesland 9-11-1864 (blz. 15-16)

Leeuwarden-Stavoren 07

Rapport binnenlandse zaken 17-12-1864 (blz. 17)

Leeuwarden-Stavoren 08

Verzoek comité Wouda 30-8-1864 (blz. 18-19)

Leeuwarden-Stavoren 09a

Toespraak comité spoorlijn 1872 (blz. 1-7)

Leeuwarden-Stavoren 09b

Verzoek burger weeshuis te Sneek (blz. 20-21)

Leeuwarden-Stavoren 10

Extract notulenboek raad Sneek 8-4-1872

Leeuwarden-Stavoren 12

Extract notulenboek Staten Friesland 10-7-1872

Leeuwarden-Stavoren 13

Formulier van deelname (blz. 20)

Leeuwarden-Stavoren 14

Staatsblad 25-2-1874 (blz. 22-24)

Leeuwarden-Stavoren 15

Staatsblad 10-11-1875 (blz. 21-22)

Leeuwarden-Stavoren 16

Vergelijking comitees Wouda 1864 en Bloem 1871 (blz. 24-28)

Leeuwarden-Stavoren 17

Krantenartikel bekendmaking 12-11-1879 (blz. 29)

Leeuwarden-Stavoren 18

Bekendmaking onteigeningen Stavoren 6-4-1880 (blz. 3)

Leeuwarden-Stavoren 19

Halfjaarlijkse verslagen uitvoering 1876-1887 (blz. 30-66)

Leeuwarden-Stavoren 19a

Processtukken onteigening Oudega 5-10-1882 (blz. 31-40)

Leeuwarden-Stavoren 20

Verzoek kamer van koophandel Sneek (blz. 41-42)

Leeuwarden-Stavoren 21

Krantenartikel 17-7-1884 opening spoorlijn (blz. 43)

Leeuwarden-Stavoren 22

Krantenartikel 17-7-1884 in gebruik name spoorlijn (blz. 44)

Leeuwarden-Stavoren 23

Krantenartikel 2-8-1884 in gebruik name spoorlijn (blz. 1)

Leeuwarden-Stavoren 24

Krantenartikel 3-8-1884 dienstregeling spoorlijn (blz 67)

Leeuwarden-Stavoren 25

Krantenartikel 3-8-1884 klacht reiziger (blz. 68)

Leeuwarden-Stavoren 26

Krantenartikel 5-11-1885 klacht reiziger (blz. 69-70)

Leeuwarden-Stavoren 27

Request staten van Friesland 8-7-1886 (blz. 45-49)

Leeuwarden-Stavoren 28

Krantenartikelen 1933 en 1963 (blz. 71-73)

Leeuwarden-Stavoren 29

Krantenartikelen 1953 (blz, 74-76)

Leeuwarden-Stavoren 30

Krantenartikelen 1960 (blz. 77-79)

Leeuwarden-Stavoren 31

Krantenartikelen met dienstregelingen (blz. 82-83)

Leeuwarden-Stavoren 32

Krantenartikelen met dienstregelingen (blz. 84-104)

Leeuwarden-Stavoren 33

Kaartje bij brief 1874 (blz. 104)

Leeuwarden-Stavoren 34 en 35

Kaartjes stations Stavoren en Sneek 1937 (blz. 105-106)

Leeuwarden-Stavoren 35

Liedje over station Jellum 1936 (blz. 80)

Leeuwarden-Stavoren 36

Kopieën van foto's stations, veerboten enz (niet beschikbaar)

Leeuwarden-Stavoren 37

Krantenartikel toekomst spoorlijn (blz. 109)

Leeuwarden-Stavoren 38

Krantenartikel over behoud spoorlijn (blz. 110)

Leeuwarden-Stavoren 39

Krantenartikel over behoud spoorlijn (blz. 111)

Opstel ontwikkeling spoordienst

Inleiding, inhoudsopgave 1 t/m 39, literatuuropgave Leeuwarden-Stavoren (1981) (blz. 1-10)

Veerdienst artikel Spoor- en tramwegen 1961

75 jaar bootdienst 1886-1961 (blz. 11-14)

Veerdienst artikel Spoornieuws 1973

Toeristische bootdienst (blz. 15-17)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

Spoorwegen