Studiegroep Oud Staveren

Openbare gebouwen, stadhuis, kerktoren enz.

Op deze pagina over diverse stadsgebouwen vindt u kopie├źn van bouwtekeningen, originele akten, artikelen en uitreksels en bewerkingen uit het oud notarieel, resolutieboeken enz. Het onderwerp u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt.

Verkoop Stadhuis 1824, bouwtekeningen 1836, Stavers Krantsie, restauratie OAS 182-183 (blz. 1-8)

Samenvatting akte nr. 22 (blz. 1)

Acten Not. Albarda nr. 297 boelgoed, toegang 26 (blz. 1-19)

Uitreksel krantenartikelen kerktoren (blz. 1-3)

Not. Keuchenius 1819, 1821, 1822, toegang 26, inv.nr. 72017 (blz. 20-29)

De klokkentoren van Staveren

Van houten klokkenstoel tot baken voor de scheepvaart (gedeeltelijk gepubliceerd in 't Stavers Krantsie


Het burger wees- en armenhuis

Gedeeltelijk gepubliceerd in 't Stavers Krantsie


Het Heilige Gasthuis

Gepubliceerd in 't Stavers Krantsie


Over de stadspoorten en stadswallen

Gepubliceerd in 't Stavers Krantsie

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-4)

Kadastraal dagregister (blz.1)

Uitreksel artikelen Leeuwarder Courant (blz.8)

Periode 1761-1773 uit OAS inv.183 en resolutieboeken (blz. 1)

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1)

Toegang 70-10, inv.nr. 214 (blz. 1)

Not. Keuchenius, toegang 26, inv.nr.72019 (blz. 1-7)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren