Studiegroep Oud Staveren

Op deze pagina zijn de familienamen verzameld die in de diverse archieven voorkomen in Stavoren vóór de invoering van de Burgerlijkse Stand in Friesland. Hieruit blijkt dat, in tegenstelling van wat vaak verondersteld wordt en ondanks de beperkte omvang van de inwoners in Stavoren, al vroeg familienamen werden gebruikt. In ieder geval in de officiële documenten.

Achter enkele namen vindt u een verwijzing naar de bron of soms een complete genealogie. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld en is daardoor doorlopend in bewerking (laatst bijgewerkt: oktober 2015)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

Staverse familienamen vóór de invoering van de Burgerlijke stand.