Studiegroep Oud Staveren

Kerken, predikanten, kerkbestuur

Op deze pagina vindt u kopieën van oude akten en krantenartikelen, bewerkingen van resolutieboeken en andere bronnen over de kerkgeschiedenis, kerkgebouwen enz. Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt. De onderwerpen zijn soms opgenomen in grote bestanden. Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt.

Grafschriften Nicolaaskerk 1861-2009

Verzamelde opschriften met vermelding naar diverse geraadpleegde bronnen


St. Magdalenaklooster

Opstel (blz. 38-39)


St. Odulphusklooster

Opstel (overgenomen van "De Silehammer")


Verklaring stadsbestuur over het klooster 1587

Toegang 70-01, inv.nr. 223 (18-2-1587) (blz. 28)


Onderhoud hervormde kerk

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz.1)


Opstel bestek en aanbesteding afdak hervormde kerk

Bestek en aanbesteding uit 1753 (blz. 1-2)


Opstel hervormde kerk

Onderhoud 1769-1773 (blz. 1)


Uitreksel predikanten, ouderlingen 

Chronologisch met benoemingen uit resolutieboeken 1602-1633 (blz.1-8)


Correspondentie met Prinses Albertine 1677

Verzoek over betaling 2e predikant, toegang 70-01, inv.nr. 225 (blz. 29-35)


Staverse predikanten

Staverse dominees 17e - 19e eeuw (blz.1-9)


Donatie grond Doopsgezinde kerk 1852

Door J.P. Lootsma, Toegang 26, inv. nr. 8 inv. nr. 271 (blz. 3-4)


Ds. H.J. Busé

Uit het archief van de doopsgezinden, transcriptie van het handschrift (blz. 1-33)


Doopsgezinde kerk

Krantenartikel over de doopsgezinden 1951 (blz. 1-2)


Klokkenmakers

Samenvatting, klokken, inscripties (blz. 62-66)


Klokken

Uitreksel jaarboek 1845 (blz. 62-64)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren